Územie regiónu má mimoriadne priaznivé predpoklady pre rozvoj letného turizmu. Mapa klimatických oblastí charakterizuje klímu ako suchú, s priemernou januárovou teplotou nad mínus 3 stupne C. Teplú klimatickú oblasť charakterizuje viac ako 50 letných dní (max. teplota vzduchu min. 25 stupňov C) a začiatok žatvy ozimnej raži, ktorý je pred 15. júlom. Slnečný svit vo vegetačnom období je nad 2000 hodín. Vysoký výpar, nízke zrážky 550 – 600 mm za rok a výsušné vetry zapríčiňujú najmä v jarnom období, že územie je jedným z najsuchších na Slovensku. Asi 55 percent zrážok spadne v letnom období (320 mm), avšak je pozorovaný malý počet dní so zrážkami nad 1 mm (90 dní/rok). Počas krátkodobých lejakov spadne aj 70 mm zrážok za 24 hodín. Najviac zrážok spadne v mesiacoch máj, jún a júl – za mesiac priemerne 59,3 mm zrážok. Pomerne teplá klíma zapríčiňuje, že počet dní so snehovou prikrývkou je malý. Prvé sneženie sa môže vyskytnúť okolo 4.11. a posledné začiatkom apríla. Prvý deň so snehovou pokrývkou sa môže vyskytnúť okolo 4.12. a posledný začiatkom marca. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou dosahuje hodnotu okolo 35 dní za rok. Priemerná ročná teplota územia je do 10 stupňov Celzia. Najteplejší mesiac júl dosahuje priemerné teploty nad 20 stupňov Celzia. Pozorovaná maximálna teplota širšieho regiónu dosiahla 38 stupňov a minimálna mínus 35 stupňov. Dĺžka vykurovacieho obdobia dosahuje v priemere 211 dní za rok. Prevládajúcim smerom vetra je SZ (28 %), nasleduje SV (13%) a S (12,8%).

Informačný bod

Užívateľský účet

Mapa Sládkovičova

Vyberte jazyk

KIC Ivančice

Galantsko.info

Kurzový lístok

MenaKurz
USD1.16
BGN1.96
CZK25.92
DKK7.45
GBP0.89
HUF325.77
PLN4.33
RON4.66
SEK10.36
CHF1.16
NOK9.58
HRK7.39
CAD1.54
CNY7.86
ZAR15.60
Zdroj: ECB