... na informačnom portáli Mesta Sládkovičovo, ktorý bol realizovaný z úspešného
projektu:

"Podpora rozvoja regionálnych konzultačných a koordinačných sietí",

spolufinancovaného zo zdrojov  Európskej únie - Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika    
2007 - 2013

Z uvedeného projektu boli zariadené priestory pre verejnosť v hale Kongresového informačno - relaxačného centra, v areáli Termálneho kúpaliska Vincov les.
Ďalej bola z projektu zakúpená technika - počítačový kútik - vybavený štyrmi počítačmi, s prístupom na internet, informačný kiosk - sprístupnené informácie         o okolí, o službách a firmách v Galantskom regióne. Ďalej je v hale nainštalovaná obrazovka, kde budú spúšťané informácie o aktuálnom dianí v regióne Galanta
a informácie o firmách nachádzajúcich sa v našom regióne a o ich službách.
Na obrazovke informačného kiosku sa môžu návštevníci "prekliknúť" aj na stránky nášho partnerského mesta Ivančice, na spoluprácu s ktorým bol horeuvedený
projekt zameraný.

Termálne kúpalisko Vincov les

Informačný bod

Užívateľský účet

Mapa Sládkovičova

Vyberte jazyk

KIC Ivančice

Galantsko.info

Kurzový lístok

Kurzový lístok dočasne nedostupný.